Eksote - Kokousasiakirjat - Hallitus

Vuosi 2021 Asiakirja Liitteet
13.1.2021 Pöytäkirja Viranhaltijapäätökset 21.12.2020-8.1.2021
Valtuustoaloite Eksoten strategian painopisteen siirtämisestä sairauksien ennaltaehkäisyyn
Vastine perussuomalaisten valtuustoaloitteeseen ja syöpäyhdistyksen aloite kolorektaalisyövän seulon
LUONNOS Perhehoidon toimintaohje 1.2.2021 alkaen
Työhyvinvointikyselyn tulokset ja eteneminen
Valtuustoaloite 17.12.2020
Laskelma kotona tehtävästä testauksesta
strategiset linjaukset ja toimeenpano_puolivuotisarviointi_hallitukselle tammikuussa 2021
Vuosi 2020
16.12.2020 Pöytäkirja Asiakasmaksut 2021_luonnos_08122020_
alustava ilman koko ennustetta Eksote marraskuu 2020
Voimassa oleva yhtiöjärjestys
Voimassa oleva osakassopimus
Päivitetty yhtiöjärjestys luonnos 30.11.2020
Uusittu osakassopimus luonnos 30.11.2020
Viranhaltijapäätökset 7.-11.12.2020
Erikoissairaanhoidon hinnasto 2021
Lääkehuoltokeskuksen hinnasto 2021
8.12.2020 Pöytäkirja Lausunto, Ruokolahden kunta
Lappeenrannan kaupunginhallituksen pöytäkirjanote, läh. 3.12.2020
Pöytäkirjaote Kaupunginhallitus 28{2}2020 §309
Luumäen kunnan lausunto, allekirjoitettu
Pöytäkirjanote, Rautjärven kunnanhallitus 7.12.2020
Pöytäkirjanote, Taipalsaaren kunnanhallitus, 7.12.2020
Savitaipaleen kunnan lausunto 7.12.2020
Jäsenkuntien maksuosuudet
Eksote talousarviokirja_2021
Viranhaltijapäätökset 23.11.-4.12.2020
25.11.2020 Pöytäkirja Viranhaltijapäätökset 9.-23.11.2020
Eksote talousarviokirja_2021
Jäsenkuntien maksuosuudet
Lausuntopyyntö jäsenkunnille 25.11.2020
Pöytäkirjanote, Lappeenrannan kaupunginhallitus
Pöytäkirjanote, Ruokolahden kunnanhallitus
Liite_1_Luumäen lausunto Eksotelle
Pöytäkirjanote, Taipalsaaren kunnanhallitus
Pöytäkirjanote, Savitaipaleen kunnanvaltuusto
Lausunto, Lemin kunnanhallitus
Hallintosäännön päivitys 1220
Muutettu talousarvio 2020
Eksote lokakuu 2020
LABSOTE_yhteinen uusi toimintamalli
11.11.2020 Pöytäkirja Viranhaltijapäätöset 26.10.-6.11.2020
Eksote - sairaalakiinteistön yhtiöittäminen, BDO Oy
Lausuntopyyntö jäsenkunnille toimenpiteistä Eksoten palkkakiistan ratkaisun taloudellisten vaikutust
Jäsenkuntaosuudet TA2021-TS2023
Hyvinvointiaseman vuokrasopimusluonnos
28.10.2020 Pöytäkirja Eksote talouden sopeuttaminen 2020-2023
Viranhaltijapäätökset 12.-23.10.2020
Eksote syyskuu 2020
14.10.2020 Pöytäkirja Strategian toimeenpano ja sote-uudistuksen edistämisen hankkeet
Viranhaltijapäätökset 21.9.-9.10.2020
23.9.2020 Pöytäkirja Eksote elokuu 2020
Hallitukselle 23.9.2020_Eksoten lausunto
Viranhaltijapäätökset 31.8.-18.9.2020
2.9.2020 Pöytäkirja Pöytäkirjanote, Lappeenrannan kaupunginhallitus 24.8.2020
Pöytäkirjanote, Luumäen kunnanhallitus 24.8.2020
Pöytäkirjanote, Taipalsaaren kunnanhallitus 19.8.2020
Lausunto, Rautjärven kunta
Pöytäkirjanote, Ruokolahden kunnanhallitus 24.8.2020
Pöytäkirjanote, Imatran kaupunginahllitus 24.8.2020
Pöytäkirjanote, Lemin kunnanhallitus 24.8.2020
Parikkalan kunnan lausunto
Lausunto Eksoten palkkausjärjestelmää koskevan riidan sovintoesityksestä
Eksote heinäkuu 2020
Eroilmoitus
Eroilmoitus. saapunut 11.6.2020
Pöytäkirjaote Kaupunginvaltuusto 5{2}2020 §57
Eettiset toimintatavat
Viranhaltijapäätökset 10.-28.8.2020
Ennakkovaikutusten arviointi
12.8.2020 Pöytäkirja Viranhaltijapäätökset 24.7.-7.8.2020
Eksote_Puolivuotisraportti_2020
Lausuntopyyntö
Pöytäkirjaote Etelä-Karjalan pelastuslautakunta 27.5.2020 §18
vuokrasopimusluonnos
Lausuntopyyntö, Itä-Suomen hallinto-oikeus 01616/20/2299
Täydennys, Itä-Suomen hallinto-oikeus 01616/20/2299
Selvitys hallinto-oikeudelle
Eksote kesäkuu 2020
17.6.2020 Pöytäkirja Viranhaltijapäätökset 1.-12.6.2020
Aloite ilmaisesta rokotteesta
Ensihoidon palvelutasoesitys 10.6.2020
Ensihoidon palvelusuunnitelma 10.6.2020
Eksote riskialueluokitus 2020
Eksote toukokuu 2020
Riskienhallintasuunnitelma 9.6.2020
Hallintosäännön päivitys 0620
3.6.2020 Pöytäkirja Korjausvaatimus Arviointikertomukseen 2019
Oikaisuvaatimus
Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys 2019
Hankekatsaus 2019_27.5.20
Viranhaltijapäätökset 18.-29.5.2020
Laadunhallinnan- sekä potilas-asiakasturvallisuussuunnitelma 2020
Tutkimus- ja kuntoutusyksikkö, toimintakulut
20.5.2020 Pöytäkirja Kh 20.4.2020 § 74
Lprn kaupunginvaltuuston pöytäkirjan ote 27.4.2020 § 26 Lausunto Eksotelle
Ruokolahden kunnan lausunto Eksoten strategiasta
Savitaipaleen kunnan lausunto eksoten strategiasta ja sen toimeenpanosta 2019-2023
Luumäki Khall 11.5.2020 § 85
Pöytäkirjanote KH 11.5.2020
Parikkalan kunnan lausunto
Kuntien lausunnot Strategiset linjaukset -dokumenttiin
Taipalsaaren kunnan lausunto
Strategiset linjaukset ja strategian toimeenpano vuosina 2019 -2023
Strategiset linjaukset, päivitys 20.5.2020
2019 laskennallisten osuuksien vahvistaminen
Valtuustoaloite
Eksoten ympäristö- ja ilmasto-ohjelma kysely tammikuu 2020
Aloite ympäristö- ja ilmasto-ohjelman teosta
Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2019/2020-2023
Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2016-2018
Toimielinten sähköisten kokousten ohje
Eksote huhtikuu 2020
Viranhaltijapäätökset 4.-15.5.2020
Tilintarkastuspöytäkirja 2019
11.5.20 Yhteisymmärrys sopimuksen raukeamisesta
6.5.2020 Pöytäkirja Valtuustoaloite
Viranhaltijapäätökset 14.4.-29.4.2020
Vastalause, Heltimoinen
22.4.2020 Pöytäkirja Sopimus perheasioiden sovittelusta Lappeenranta 2020
Sopimus perheasioiden sovittelusta Imatra 2020
Perheneuvonnan palvelukuvaus 2016
palvelukuvaus 31.1.2018 liite § 8 päivitetty 2020
Kirjallinen kysymys Eksoten toimintaa ja hallintoa koskevasta asiasta
Eksote maaliskuu 2020
8.4.2020 Pöytäkirja Hyvinvointikertomus vuosiraportti 2019
Viranhaltijapäätökset 23.3.-3.4.2020
Kirjallinen kysymys Eksoten toimintaa ja hallintoa koskevasta asiasta
Hallintosääntöluonnos 2.4.2020
Tutkinnan päätös
Eksoten lausunto 24.3.2020
Asiakasmaksut 1.5.2020
25.3.2020 Pöytäkirja Eksote_Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019
Käyttösuunnitelma 2020
Viranhaltijapäätökset 9.-20.3.2020
Eksote helmikuu 2020
Selvitysmiesten esitys yhtiön lopputilityksestä 5.11.2019
Vaihtoehto 2 yhtiön lopputilityksestä 5.11.2019
Osakekauppakirja Lpr - Eksote luonnos
11.3.2020 Pöytäkirja Lausunto Eksote
Lisälehti muutos puitesopimukseen 20.4.2015
EKSOTE_E-K Pesula luonnos 27.2.2020 final
Viranhaltijapäätökset 24.2.-6.3.2020
26.2.2020 Pöytäkirja Organisaatioehdotus_vastuu- ja tulosalue
Eksoten toimenpiteet eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätökseen
Vakuutusmeklaripalvelujen hankinta
Kuntalain mukainen oikaisuvaatimus Justia Oy
Vastaus
Viranhaltijapäätökset 10.-21.2.2020
12.2.2020 Pöytäkirja Lausuntopyyntö VM/14883/2019
VN_14883_2019-STM-1 Perustelumuistio VNA erikoissairaanhoidon työnjaon asetuksen muuttamis 433305_30
VNA_muutos 30.12.2019
Eropyyntö eksoten hallituksen puheenjohtajan tehtävästä
Valtuustoaloite lasten ja nuorten hyvinvoinnin puolesta
Viranhaltijapäätökset 27.1.-7.2.2020
29.1.2020 Pöytäkirja Viranhaltijapäätökset 13.-24.1.2020
15.1.2020 Pöytäkirja Viranhaltijapäätökset 16.12.2019-10.1.2020
Vuosi 2019
18.12.2019 Pöytäkirja CV Heinonen
Viranhaltijapäätökset 2.-13.12.2019
Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksut 2020
Eksote tammi-marraskuu 2019
Aloite ympäristö- ja ilmasto-ohjelman teosta
4.12.2019 Pöytäkirja Eksote talousarviokirja 2020
VS Sammonkoti
VS Lehmuskoti
Liite vuokrasopimukseen 1.1.2020 alkaen
Liite vuokrasopimukseen 1.1.2020 alkaen
Parikkalan palvelusopimus 2019
Luumäen palvelusopimus 2019
Taipalsaaren palvelusopimus 2019
Lemin palvelusopimus 2019
Savitaipaleen palvelusopimus 2019
Rautjärven palvelusopimus 2019
Ruokolahden palvelusopimus 2019
Imatran palvelusopimus 2019
Lappeenrannan palvelusopimus 2019
Erikoissairaanhoidon hinnasto 2020
Lääkehuoltokeskuksen hinnasto 2020
20.11.2019 Pöytäkirja Asumispalvelujen myöntämisperusteet 1.1.2020 alkaen
Ikäihmisten ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon myöntämisperusteet
Sopimus liikkeenluovutuksesta
Eksote talousarviokirja 2020
Viranhaltijapäätökset 4.-15.11.2019
Valtuustoaloite
Ruokolahti-pilotin palvelusetelin toimintaohje_palvelukohtainen osa
6.11.2019 Pöytäkirja HE_luonnos_4.10.2019
Viranhaltijapäätökset 21.10.-1.11.2019
23.10.2019 Pöytäkirja Viranhaltijapäätökset 7.-18.10.2019
Eksote syyskuu 2019
Puheterapian palsen toimintaohje
Palvelusetelin toimintaohje_yleinen osa
HB_PALSE_palvelukohtainen osa
9.10.2019 Pöytäkirja CV Vesa Reponen
Hankekatsaus vuosi 2018
Viranhaltijapäätökset 20.9.-4.10.2019
25.9.2019 Pöytäkirja Ostopalvelusopimus Kajaskivi-Rautavaara
Viranhaltijapäätökset 9.-20.9.2019
Eksote elokuu 2019
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019_2022
Liite 2. Toimenpidetaulukko
Liite 5. Eksoten lastensuojelun tilastotiedot
11.9.2019 Pöytäkirja Viranhaltijapäätökset 26.8.-6.9.2019
Osakassopimusluonnos_Virtuaalikirjasto_KPMG_11072019
Perustamissopimusluonnos_Virtuaalikirjasto_KPMG_11072019
Yhtiöjärjestysluonnos_Virtuaalikirjasto_KPMG_11072019
Virtuaalikirjaston ylläpitokustannukset
Sisäisen tarkastuksen toimintaohje 1.11.2010
Sisäisen tarkastuksen ohje syyskuu 2019
Selvitys- ja kuulemispyyntö hoitoon pääsyn toteutumisesta perusterveydenhuollossa ja suun terveydenh
Selvitys, avoterveydenhuolto
Selvitys, suun terveydenhuolto
28.8.2019 Pöytäkirja Kysymys 1 selvitys Strategian valmistelu 2019 - 2022
Kysymys 1 liite Yhteenveto asukkaiden äänestä_luonnos
Kysymys 1 liite Etelä-Karjalan maakuntahallinnon kokonaiskuvaus
Kysymys 2 selvitys kotihoidon ongelmien ratkaisemisesta
Kysymys 2 liite selvitykseen kotihoidon ongelmien ratkaisemisesta
Kysymys 3 selvitys potilasturvallisuuden tulevaisuudesta Eksotessa
Kysymys 4 selvitys akuuttisairaalan toiminnasta ruuhkatilanteessa
Kysymys 5 selvitys Eksoten ulkoistettujen palvelujen valvonnasta
Sisäisen tarkastuksen toimintaohje luonnos
Tarkastuskertomus Keskusta-Eteläisen kotihoito
Tarkastuskertomus Imatran kotihoito
Viranhaltijapäätökset 12.-23.8.2019
Eksote heinäkuu 2019
Talouden tasapainottaminen 28.8.2019 hallitus
Aloite
14.8.2019 Pöytäkirja Puolivuotisraportti 2019
Ostopalvelusopimus Leena-Maija Sandholm
Sopimus_oikomishoito Terveystalo Oy
Sarastia osakassopimus yhtiön ak 070519
HE terveydenhuoltolain muutos, Vaasan laaja päivystys luonnos 2.7.2019
Viranhaltijapäätökset 8.6.-8.8.2019
Aloite
Aloite ympäristö- ja ilmasto-ohjelman teosta
Eksote kesäkuun tulos 2019
12.6.2019 Pöytäkirja Liikkeenluovutussopimus eksote luonnos 6.6.2019
Yhteistyösopimus eksote labra kuvantaminen 6.6.2019
Viranhaltijapäätökset 27.5.-7.6.2019
Toimintaratkaisumalli päivystyksen tilanteeseen
Aiesopimus
29.5.2019 Pöytäkirja 190522 - Pääsopimus - Savitaipale
190524 - Siirtosopimus - Peiponpesä Koivukoti Valkama I_puhdas
CV+Timo+Saksela+10032019
Viranhaltijapäätökset 10.-24.5.2019
Toimintaratkaisumalli päivystyksen tilanteeseen
Eksote huhtikuu 2019
Eksote Hyvinvointikertomus vuosittainen raportti 05.2019 (laaja)
Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 05.2018 vihko (05.2019)
Hallintosääntö 13.6.2019 alkaen luonnos 1.0
15.5.2019 Pöytäkirja Eksoten suun th palvelusetelin arvot_esitys hallitukselle 2019
Tilintarkastuspöytäkirja 2018
viranhaltijapäätökset 29.4.-10.5.2019
30.4.2019 Pöytäkirja Palvelutasopäätös päivitys 2019
Viranhaltijapäätökset 15.-26.4.2019
Eksote maaliskuu 2019
Sarastia Oy Osakassopimus
17.4.2019 Pöytäkirja Saapunut sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2018
Strategiset linjaukset Eksotessa 2019 - 2023 luonnos 12.4.2019
Viranhaltijapäätökset 1.-12.4.2019
Saapunut aloite
Hallintosääntöluonnos 1.6.2019 alkaen 1.0
3.4.2019 Pöytäkirja Kevätyhtiökokous 08.04.2019 kutsu & asialista, Saimaan Tukipalvelut Oy
Etelä-Karjalan pesula osakassopimusLUONNOS
Viranhaltijapäätökset 15.-29.3.2019
20.3.2019 Pöytäkirja 20.3.2019 Palveluasumisen palvelusetelin toimintaohje
20.3.2019 Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin toimintaohje
Esimerkkejä palveluseteleiden arvosta 20.3.2019
Eksote_Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018
Viranhaltijapäätökset 4.-14.3.2019
Laskennallisten_osuuksien_2016 2017 ja 2018_vahvistaminen
Liite maksuosuuksien määrittely
6.3.2019 Pöytäkirja Palveluasumisen palvelusetelin toimintaohje 6.3.2019
Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin toimintaohje 6.3.2019
Päätösluettelo 18.-28.2.2019
20.2.2019 Pöytäkirja Eksote tammikuu tulos 2019
Päätösluettelo 1.-14.2.2019
Käyttösuunnitelma 2019
6.2.2019 Pöytäkirja Päätösluettelo 18.1.-31.1.2019
23.1.2019 Pöytäkirja Päätösluettelo 5.1.-18.1.2019
9.1.2019 Pöytäkirja Päätösluettelo 17.12.2018-4.1.2019
Palveluasumisen palvelusetelin toimintaohje
Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin toimintaohje
Vuosi 2018
19.12.2018 Pöytäkirja Viranhaltijapäätökset 3.-14.12.2018
Lainvoimaisuustodistus Eksoten valtuuston päätökseen § 8, 13.6.2018
Tarjouspyynto talousarviolaina2, 2018
Danske Bank tarjous 7.12.2018
Etelä-Karjalan Osuuspankki tarjous 10.12.2018
Handelsbanken tarjous 7.12.2018
Kuntarahoitus Oyj tarjous 10.12.2018
Nordea Bank Oyj rahoitustarjous 10.12.2018
5.12.2018 Pöytäkirja Eksote talousarviokirja 2019
Viranhaltijapäätökset 19.-30.11.2018
Asiakasmaksut 2019 LUONNOS
Erikoissairaanhoidon hinnasto 2019
Diagnostiikkakeskuksen hinnasto 2019
21.11.2018 Pöytäkirja Viranhaltijapäätökset 5.-16.11.2018
Eksote Talousarviokirja 2019
7.11.2018 Pöytäkirja Päätösluettelo 22.10.-2.11.2018
24.10.2018 Pöytäkirja Päivätoiminnan myöntämisperusteet 1.1.2019 alkaen
Viranhaltijapäätökset 5.-19.10.2018
Eksote tammi-syyskuu 2018
10.10.2018 Pöytäkirja Henkilökohtaisen budjetin palveluseterin toimintaohje liitteineen
Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen ohje päivitys 10.2018
Lapsivaikutusarviointikoulutukset marraskuussa_kutsu
Viranhaltijapäätökset 24.9.-5.10.2018
26.9.2018 Pöytäkirja Vammaispalvelujen lausunto
Selvitys- ja kuulemispyyntö
Tammi-elokuu 2018
Viranhaltijapäätökset 10.-21.9.2018
Toimintamalli lähisuhde- ja perheväkivallan vastaiseen työhön
Työkalupakki lähisuhde- ja perheväkivallan vastaiseen työhön
12.9.2018 Pöytäkirja Outhouse Oy yhtiöjärjestysluonnos
Outhouse osakassopimusluonnos
Inhouse Oy yhtiöjärjestysluonnos
Inhouse Oy osakassopimusluonnos
Saapunut selvityspyyntö
Lausunto ja selvitys kotihoidosta AVlle
Liite 1Kotihoidon asiakkaiden suunnitellut ja toteutuneet palveluajat
Liite 2 Kotihoidon työntekijöiden välittömän työajan tavoite
Liite 4 Kotihoidon Haipro-raportti ajalta 1.1.2018 – 30.6.2018
Liite 5 Kotihoidon palvelua koskevien muistutusten ja muiden epäkohtia koskevien palautteiden määrä
Liite 6 Luettelo kotihoidon palvelusta vastaavista viranhaltijoista
Liite 7 Selvitys Eksoten kotihoidon tilanteesta ja riittävyydestä 20.3.2018
Tilintarkastuspöytäkirja
Saapunut kirje Super ry
Päätösluettelo 25.8.-7.9.2018
STM tiedote valtakunnallisista apuvälineiden luovutusperusteista
Lausuntoluonnos asiakasmaksulakiluonnoksesta
29.8.2018 Pöytäkirja Työryhmän esitys HYKS-ervan Diagnostiikkakeskuksen muodostamisesta
Eksote tammi-heinäkuu 2018
Päätösluettelo 20.-24.8.2018
22.8.2018 Pöytäkirja Puolivuotisraportti 2018
Ikääntyneiden asumispalvelujen ulkoistamisstrategia 17.8.2018
Viranhaltijapäätökset 13.-17.8.2018
Selvitys hallitukselle Lato
Lappeenrannan uudet koulukeskukset, oppilashuollon tilat
15.8.2018 Pöytäkirja Ostopalvelusopimus Antila Margareta
Päätösluettelo 8.6.-10.8.2018
Eksote tammi-kesäkuu 2018
13.6.2018 Pöytäkirja Kotihoidon myöntämisperusteet 1.7.2018 alkaen
Päätösluettelo 26.5.-8.6.18
30.5.2018 Pöytäkirja Ennuste 2018 palkankorotukset huomioitu ja jäsenkuntien maksuosuudet
Erikoissairaanhoidon järjestämissopimusluonnos 2018
Viranhaltijapäätökset 11.-25.5.2018
Kotihoidon myöntämisperusteet
Eksote tammi-huhtikuu 2018
16.5.2018 Pöytäkirja Palvelutasopäätösesitys 2018-
Hyvinvointikertomus vuosiraportti 2017
Päätösluettelo 27.4.-10.5.2018
2.5.2018 Pöytäkirja Eksote tammi-maaliskuu 2018 (Raportti)
Päätösluettelo 13.4.-26.4.2018
18.4.2018 Pöytäkirja Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys 2017
Päätösluettelo 30.3.-12.4.2018
4.4.2018 Pöytäkirja Eksoten riskikartoitus, luonnos
Esityslista Varsinainen yhtiökokous Kuntien Tiera Oy 26042018
Esityslista 2018
Kutsu 2M-IT Oyn osakaskokoukseen 4.4.2018
Viranhaltijapäätösluettelo 16.3.-28.3.
21.3.2018 Pöytäkirja Eksote_Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017
Viranhaltijapäätösraportti 5.3-16.3
Eksote tammi-helmikuu 2018
Laskennallisten_osuuksien_2016 ja 2017_vahvistaminen
7.3.2018 Pöytäkirja Tarjouspyynnön palvelukuvaus, isotooppi ja PET-kilpailutus
Turvallisuussopimus, isotooppi ja PET-kilpailutus
Palvelusopimus, isotooppi ja PET-kilpailutus
Lappeenrannan kaupunginhallituksen päätös 19.2.2018 § 75
Savitaipaleen kunnanhallituksen päätös 19.2.2018
Eksote tammikuu 2018 hallitus
Päätösluettelo 16.2.-1.3.2018