Kokousasiat - Hallitus 20/2018 (7.11.2018)

Kokousasia Liitteet
§177 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§178 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§179 Tarjouspyynnön hyväksyminen: Kotiin vietävien palveluiden IOT-alustan hankinta
§180 Yhteishankintaan osallistuminen: suun terveydenhuollon instrumentit, pienlaitteet ja aputuolit
§181 Tiedoksi merkittävät asiat Päätösluettelo 22.10.-2.11.2018
§182 Muut mahdolliset asiat
§183 Vuoden 2018 toiminnan arvioinnin väliraportti
§184 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa