Kokousasiat - Hallitus 21/2018 (21.11.2018)

Kokousasia Liitteet
§185 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§186 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§187 Seurantaraportti 10/2018
§188 Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021 Eksote Talousarviokirja 2019
§189 Johdannaissopimusten tekovaltuudet ja talousarviolainan ottamisvaltuudet vuonna 2019
§190 Lainavaltuudet maksuvalmiuden turvaamiseksi vuonna 2019
§191 Edustajan nimeäminen Kunnan Taitoa Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 29.11.2018
§192 Tiedoksi merkittävät asiat Viranhaltijapäätökset 5.-16.11.2018
§193 Muut mahdolliset asiat
§194 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa