Kokousasiat - Hallitus 23/2018 (19.12.2018)

Kokousasia Liitteet
§210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§211 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§212 Seurantaraportti 11/2018
§213 Saatavien poistot 2018
§214 Johdannaissopimusten tekovaltuudet ja talousarviolainan ottamisvaltuudet ja nosto vuonna 2018 Lainvoimaisuustodistus Eksoten valtuuston päätökseen § 8, 13.6.2018
Tarjouspyynto talousarviolaina2, 2018
Danske Bank tarjous 7.12.2018
Etelä-Karjalan Osuuspankki tarjous 10.12.2018
Handelsbanken tarjous 7.12.2018
Kuntarahoitus Oyj tarjous 10.12.2018
Nordea Bank Oyj rahoitustarjous 10.12.2018
§215 Omaishoidon tuen palkkiot 2019
§216 Savitaipaleen kunnan tarjouspyyntö koskien sosiaali- ja terveyspalvelujen rakennusten myyntiä
§217 Valtuuston 13.6.2018 päätösten täytäntöönpano
§218 APUVA -luovutusperusteiden ja toimintaohjeiden päivittäminen
§219 Tarjouspyynnön hyväksyminen: Arkkitehtisuunnittelupalvelu
§220 Tarjouspyynnön hyväksyminen: Välityspalvelu henkilökuljetuksiin
§221 Tarjouspyynnön hyväksyminen: Kiireettömät henkilökuljetukset ja tietyt tavarakuljetukset
§222 Hankintapäätös: Asumispalvelujen, vanhainkotien ja perusterveydenhuollon vuodeosastojen lääkäripalvelujen lisäoston hankinta
§223 HUS yhteishankintaan liittyminen: Urologiset hoitotarvikkeet
§224 Hankintapäätös: Radiologipalvelut
§225 Tiedoksi merkittävät asiat Viranhaltijapäätökset 3.-14.12.2018
§226 Muut mahdolliset asiat
§227 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa