Kokousasiat - Hallitus 1/2019 (9.1.2019)

Kokousasia Liitteet
§1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§3 Toimitusjohtajan rekrytoinnin valmistelun käynnistäminen
§4 Kahden osastonylilääkärin viran perustaminen
§5 Ikääntyneille suunnatun palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen palveluseteleiden toimintaohjeet ja palveluseteleiden arvon määräytyminen Palveluasumisen palvelusetelin toimintaohje
Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin toimintaohje
§6 Kantelun tekeminen oikeusasiamiehelle lääkärihelikopterien sijoittamisesta
§9 Hankintapäätös: Sädehoidon lineaarikiihdyttimien huoltosopimus
§11 Tiedoksi merkittävät asiat Päätösluettelo 17.12.2018-4.1.2019
§12 Muut mahdolliset asiat
§13 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa