Kokousasiat - Hallitus 1/2019 (9.1.2019)

Kokousasia Liitteet
§1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§3 Toimitusjohtajan rekrytoinnin valmistelun käynnistäminen
§4 Kahden osastonylilääkärin viran perustaminen
§5 Ikääntyneille suunnatun palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen palveluseteleiden toimintaohjeet ja palveluseteleiden arvon määräytyminen Palveluasumisen palvelusetelin toimintaohje
Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin toimintaohje
§6 Kantelun tekeminen oikeusasiamiehelle lääkärihelikopterien sijoittamisesta
§7 Tarjouspyynnön hyväksyminen: kiireettömät henkilökuljetukset ja tietyt tavarakuljetukset
§8 Tarjouspyynnön hyväksyminen: välityspalvelu henkilökuljetuksiin
§9 Hankintapäätös: Sädehoidon lineaarikiihdyttimien huoltosopimus
§10 HUS yhteishankintaan osallistuminen: Laparoskopia- ja torakoskopiatarvikkeet
§11 Tiedoksi merkittävät asiat Päätösluettelo 17.12.2018-4.1.2019
§12 Muut mahdolliset asiat
§13 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa