Kokousasiat - Hallitus 2/2019 (23.1.2019)

Kokousasia Liitteet
§14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§15 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§16 Strategian valmistelutilanne
§17 Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten sekä ikäihmisten toimeksiantosopimussuhteisen perhehoidon hoitopalkkiot 1.1.2019 alkaen
§18 HUS-yhteishankintaan osallistuminen: Verisuonikirurgiset tarvikkeet
§19 Tiedoksi merkittävät asiat Päätösluettelo 5.1.-18.1.2019
§20 Muut mahdolliset asiat
§21 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa