Kokousasiat - Hallitus 2/2019 (23.1.2019)

Kokousasia Liitteet
§14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§15 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§16 Strategian valmistelutilanne
§17 Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten sekä ikäihmisten toimeksiantosopimussuhteisen perhehoidon hoitopalkkiot 1.1.2019 alkaen
§19 Tiedoksi merkittävät asiat Päätösluettelo 5.1.-18.1.2019
§20 Muut mahdolliset asiat
§21 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa