Kokousasiat - Hallitus 4/2019 (20.2.2019)

Kokousasia Liitteet
§33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§34 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§35 Talousarvion käyttösuunnitelma Käyttösuunnitelma 2019
§36 Seurantaraportti 01/2019 Eksote tammikuu tulos 2019
§37 Valtuuston 19.12.2018 päätösten täytäntöönpano
§38 Valtuus tehdä johdannaissopimuksia ja ottaa talousarviolainaa vuonna 2019
§39 Lainavaltuudet maksuvalmiuden turvaamiseksi vuonna 2019
§40 Edustajan nimeäminen Kunnan Taitoa Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 6.3.2019
§41 Edustajan nimeäminen UNA Oy:n yhtiökokouksiin
§42 Tarjouspyynnön hyväksyminen: Lääkäripalvelut lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluihin
§43 Tarjouspyynnön hyväksyminen: Puheterapiapalvelut
§44 Tiedoksi merkittävät asiat Päätösluettelo 1.-14.2.2019
§45 Muut mahdolliset asiat
§46 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa