Kokousasiat - Hallitus 5/2019 (6.3.2019)

Kokousasia Liitteet
§47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§48 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§49 Ikääntyneille suunnatun palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen palveluseteleiden toimintaohjeet ja palveluseteleiden arvon määräytyminen Palveluasumisen palvelusetelin toimintaohje 6.3.2019
Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin toimintaohje 6.3.2019
§50 Tarjouspyynnön hyväksyminen: Rakennuttajakonsulttipalvelu
§51 Tiedoksi merkittävät asiat Päätösluettelo 18.-28.2.2019
§52 Muut mahdolliset asiat
§53 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa