Kokousasiat - Hallitus 6/2019 (20.3.2019)

Kokousasia Liitteet
§54 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§55 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§56 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018 Eksote_Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018
§57 Seurantaraportti 02/19
§58 Vuosien 2016-2018 clearing ja alijäämien käsittely Eksoten 2018 tilinpäätöksessä Laskennallisten_osuuksien_2016 2017 ja 2018_vahvistaminen
Liite maksuosuuksien määrittely
§59 Ikääntyneille suunnatun palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen palveluseteleiden toimintaohjeet ja palveluseteleiden arvon määräytyminen 20.3.2019 Palveluasumisen palvelusetelin toimintaohje
20.3.2019 Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin toimintaohje
Esimerkkejä palveluseteleiden arvosta 20.3.2019
§60 Hankintapäätös: YTA aluekohtaisen tietoaltaan hankinta HUS:lta
§61 Hankintapäätös: Asiantuntijatyön hankinta kuvantamisen palvelin- ja järjestelmäpäivityksiin.
§62 HUS yhteishankintaan liittyminen: Toimenpideradiologiset tarvikkeet
§63 Tiedoksi merkittävät asiat Viranhaltijapäätökset 4.-14.3.2019
§64 Muut mahdolliset asiat
§65 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa