Kokousasiat - Hallitus 7/2019 (3.4.2019)

Kokousasia Liitteet
§66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§67 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§68 Saimaan Tukipalvelut Oy:n varsinainen yhtiökokous 8.4.2019 ja perustettavaa Etelä-Karjalan Pesula Oy:tä koskevan osakasasopimuksen hyväksyminen Kevätyhtiökokous 08.04.2019 kutsu & asialista, Saimaan Tukipalvelut Oy
Etelä-Karjalan pesula osakassopimusLUONNOS
§69 Edustajan nimeäminen Kunnan Taitoa Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 26.4.2019
§70 Edustajan nimeäminen Kuntien Tiera Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.4.2019
§71 HUS yhteishankintaan osallistuminen: Digi-EKG puitesopimuskilpailutus
§72 HUS yhteishankintaan liittyminen: Potilaiden hoitoon tarkoitettujen sairaalakalusteiden puitesopimuskilpailutus
§73 Tarjouspyynnön hyväksyminen: Hemodialyysihoitopaketit dialyysiyksikköön
§74 Tiedoksi merkittävät asiat Viranhaltijapäätökset 15.-29.3.2019
§75 Muut mahdolliset asiat
§76 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa