Kokousasiat - Hallitus 8/2019 (17.4.2019)

Kokousasia Liitteet
§77 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§78 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§79 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2018 Saapunut sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2018
§80 Strategiset linjaukset vuosille 2019-2023 Strategiset linjaukset Eksotessa 2019 - 2023 luonnos 12.4.2019
§81 Kuntalaisaloite hallintosäännön muuttamisesta Saapunut aloite
Hallintosääntöluonnos 1.6.2019 alkaen 1.0
§82 Valtuuston 8.5.2019 asialistan hyväksyminen
§83 Erityisvastuualuekohtaisen tietoallasratkaisun hankkiminen Eksoten käyttöön HUS:lta
§84 Kotiin vietävien palveluiden IoT-alustan hankinta
§85 Tiedoksi merkittävät asiat Viranhaltijapäätökset 1.-12.4.2019
§86 Muut mahdolliset asiat
§87 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa