Kokousasiat - Hallitus 9/2019 (30.4.2019)

Kokousasia Liitteet
§88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§89 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§90 Seurantaraportti 03/19 Eksote maaliskuu 2019
§91 Sarastia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous ja osakassopimuksen hyväksyminen Sarastia Oy Osakassopimus
§92 Ensihoidon palvelutasopäätös vuodelle 2019 Palvelutasopäätös päivitys 2019
§93 Kuntouttavan työtoiminnan palvelusetelin palveluvalikon laajentaminen: osallisuutta tukeva palvelu
§94 Tarjouspyynnön hyväksyminen: Magneettikuvauslaite
§95 Tiedoksi merkittävät asiat Viranhaltijapäätökset 15.-26.4.2019
§96 Muut mahdolliset asiat
§97 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa