Kokousasiat - Hallitus 10/2019 (15.5.2019)

Kokousasia Liitteet
§98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§99 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§100 Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n osakkeiden myynti
§101 Tilintarkastuspöytäkirja 2018 Tilintarkastuspöytäkirja 2018
§102 Suun terveydenhuollon palvelusetelin arvojen päivitys 2019 Eksoten suun th palvelusetelin arvot_esitys hallitukselle 2019
§103 Saimaan Tukipalvelut Oy:n hallituksen jäsenen vaihtuminen
§104 Edustajan nimeäminen Labquality Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
§105 Tarjouspyynnön hyväksyminen: Kuntoutuksen ja perusterveydenhuollon lyhytaikaisen osastohoidon lääkäripalvelut
§106 Valtuuston 12.6.2019 asialistan hyväksyminen
§107 Hallituksen kokousaikataulu syksyllä 2019
§108 Tiedoksi merkittävät asiat viranhaltijapäätökset 29.4.-10.5.2019
§109 Muut mahdolliset asiat
§110 Muutoksenhakuohjeet