Kokousasiat - Hallitus 13/2019 (14.8.2019)

Kokousasia Liitteet
§141 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§142 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§143 UNA Kaari -yhteishankintaan liittyminen: Eksoten asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistaminen
§144 Seurantaraportti 06/19 Eksote kesäkuun tulos 2019
§145 Puolivuotisraportti 2019 Puolivuotisraportti 2019
§146 Valtuuston 8.5.2019 päätösten täytäntöönpano
§147 Valtuuston 12.6.2019 päätösten täytäntöönpano
§148 Sarastia Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen Sarastia osakassopimus yhtiön ak 070519
§149 Labquality Oy:n osakkeiden myynti
§150 Aloite: Ympärivuorokautisen asumispalveluyksikön rakentaminen paljon apua ja tukea tarvitseville kehitysvammaisille henkilöille
§151 Lausuntopyyntö: Terveydenhuoltolain muutos, Vaasan laaja päivystys HE terveydenhuoltolain muutos, Vaasan laaja päivystys luonnos 2.7.2019
§152 Suorahankinta: Oikomishoidon erikoishammaslääkäripalvelut Ostopalvelusopimus Leena-Maija Sandholm
Sopimus_oikomishoito Terveystalo Oy
§153 Hankintapäätös: Option käyttöönotto asumispalvelujen, vanhainkotien ja perusterveydenhuollon vuodeosastojen lääkäripalveluissa
§154 HUS yhteishankintaan liittyminen: Anestesiatarvikkeet 2
§155 HUS yhteishankintaan liittyminen: Inkontinenssituotteet
§156 Tarjouspyynnön hyväksyminen: Rakennesuunnittelupalvelu
§157 Tarjouspyynnön hyväksyminen: Talonrakennus-, sähkö- ja LVIA-töiden valvontapalvelu
§158 Tarjouspyynnön hyväksyminen: Raportoinnin asiantuntijapalveluiden hankinta
§159 Tiedoksi merkittävät asiat Viranhaltijapäätökset 8.6.-8.8.2019
Aloite
Aloite ympäristö- ja ilmasto-ohjelman teosta
§160 Muut mahdolliset asiat
§161 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa