Kokousasiat - Hallitus 14/2019 (28.8.2019)

Kokousasia Liitteet
§162 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§163 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§164 Seurantaraportti 07/19 Eksote heinäkuu 2019
Talouden tasapainottaminen 28.8.2019 hallitus
§165 Hallituksen selvitykset arviointikertomuksessa 2018 esitettyihin kysymyksiin Kysymys 1 selvitys Strategian valmistelu 2019 - 2022
Kysymys 1 liite Yhteenveto asukkaiden äänestä_luonnos
Kysymys 1 liite Etelä-Karjalan maakuntahallinnon kokonaiskuvaus
Kysymys 2 selvitys kotihoidon ongelmien ratkaisemisesta
Kysymys 2 liite selvitykseen kotihoidon ongelmien ratkaisemisesta
Kysymys 3 selvitys potilasturvallisuuden tulevaisuudesta Eksotessa
Kysymys 4 selvitys akuuttisairaalan toiminnasta ruuhkatilanteessa
Kysymys 5 selvitys Eksoten ulkoistettujen palvelujen valvonnasta
§166 Vuokrasopimuksen hyväksyminen: varhaisen vuorovaikutuksen yksikkö, Valtakatu 34
§167 Vastaus aloitteeseen: henkilökohtaisen avun palvelusetelin arvon nostaminen Aloite
§168 Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen päivittäminen Sisäisen tarkastuksen toimintaohje luonnos
§169 Hankehakemus: HOTT-hanke
§170 Etelä-Karjalan Pesula Oy:n osakkeiden myynnin valmistelu
§171 HUS yhteishankintaan liittyminen: Haavanalipainelaitteet ja -kertakäyttötarvikkeet
§172 Tiedoksi merkittävät asiat Tarkastuskertomus Keskusta-Eteläisen kotihoito
Tarkastuskertomus Imatran kotihoito
Viranhaltijapäätökset 12.-23.8.2019
§173 Muut mahdolliset asiat
§174 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa