Kokousasiat - Hallitus 15/2019 (11.9.2019)

Kokousasia Liitteet
§175 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§176 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§177 Selvitys Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hoitoon pääsyn toteutumisesta perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa Selvitys- ja kuulemispyyntö hoitoon pääsyn toteutumisesta perusterveydenhuollossa ja suun terveydenh
Selvitys, avoterveydenhuolto
Selvitys, suun terveydenhuolto
§178 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin sitoutuminen Virtuaalikirjasto Oy perustamiseen Osakassopimusluonnos_Virtuaalikirjasto_KPMG_11072019
Perustamissopimusluonnos_Virtuaalikirjasto_KPMG_11072019
Yhtiöjärjestysluonnos_Virtuaalikirjasto_KPMG_11072019
Virtuaalikirjaston ylläpitokustannukset
§179 Periaatepäätös: A-tornin saneerauksen ensimmäisen vaiheen valmistelu
§180 Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen päivittäminen Sisäisen tarkastuksen toimintaohje 1.11.2010
Sisäisen tarkastuksen ohje syyskuu 2019
§181 HUS yhteishankintaan liittyminen: Perussairaanhoidon tarvikkeet ja mittaus- ja tutkimusvälineet
§182 Tiedoksi merkittävät asiat Viranhaltijapäätökset 26.8.-6.9.2019
§183 Muut mahdolliset asiat
§184 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa