Kokousasiat - Hallitus 16/2019 (25.9.2019)

Kokousasia Liitteet
§185 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§186 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§187 Seurantaraportti 08/19 Eksote elokuu 2019
§188 Etelä-Karjalan alueellinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019-2022 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019_2022
Liite 2. Toimenpidetaulukko
Liite 5. Eksoten lastensuojelun tilastotiedot
§189 ESR-hankehakemus: Hyvinvointia ja työtä
§190 Suorahankinta: oikomishoidon erikoishammaslääkäripalvelut Ostopalvelusopimus Kajaskivi-Rautavaara
§191 Tiedoksi merkittävät asiat Viranhaltijapäätökset 9.-20.9.2019
§192 Muut mahdolliset asiat
§193 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa