Kokousasiat - Hallitus 18/2019 (23.10.2019)

Kokousasia Liitteet
§206 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§207 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§208 Seurantaraportti 09/19 Eksote syyskuu 2019
§209 Palvelusetelin yleisen osan päivittäminen Palvelusetelin toimintaohje_yleinen osa
§210 Puheterapian palvelusetelin käyttöönotto, toimintaohje ja arvon määräytyminen Puheterapian palsen toimintaohje
§211 Henkilökohtaisen budjetin palvelusetelin toimintaohjeen päivittäminen HB_PALSE_palvelukohtainen osa
§212 Yleislääkäripalvelun palvelusetelipilotti Ruokolahden hyvinvointiasemalla
§213 Silmätautien poliklinikkapalvelujen tuottamista koskevan sopimuksen tarkentaminen
§214 Valtuuston 11.11.2019 kokouksen asialistan hyväksyminen
§215 Turvapuhelinpalvelun tilaajakohtaisen sopimuksen jatkaminen 17.12.2019–16.12.2021
§216 Tarjouspyynnön hyväksyminen: Fysio-, toiminta- ja lymfaterapiapalvelut
§217 Tarjouspyynnön hyväksyminen: Eksote, A-osan peruskorjaus, purkutyöt
§218 Hansel Oy:n yhteishankintaan liittyminen - Sähkö ja salkunhoito
§219 Maakunnallisiin yhteishankintoihin liittyminen vuonna 2020
§220 Tiedoksi merkittävät asiat Viranhaltijapäätökset 7.-18.10.2019
§221 Muut mahdolliset asiat
§222 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa