Kokousasiat - Hallitus 19/2019 (6.11.2019)

Kokousasia Liitteet
§223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§224 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§225 Vastaus Talentia Etelä-Karjala ry:n selvityspyyntöön sosionomien palkkauksen korjaamisesta
§226 Edustajan nimeäminen Etelä-Karjalan Pesula Oy:n yhtiökokouksiin
§227 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 15 ja 20 §:n muuttamisesta sekä 20 §:n väliaikaisesta muuttamisesta HE_luonnos_4.10.2019
§228 Suorahankinta: Ortopediset, leikkaus-, polikliiniset ja päivystyspalvelut
§229 HUS yhteishankintaan liittyminen: Invasiiviset kardiologiset tarvikkeet
§230 Yhteishankintaan liittyminen: puhtaanapidon tarvikkeet
§231 Tiedoksi merkittävät asiat Viranhaltijapäätökset 21.10.-1.11.2019
§232 Muut mahdolliset asiat
§233 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa