Kokousasiat - Hallitus 8/2018 (18.4.2018)

Kokousasia Liitteet
§61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§62 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§63 Tytär- ja osakkuusyhteisöjen raportointi: Saimaan talous ja tieto Oy
§64 Tarjouspyynnön hyväksyminen: Työnohjauspalvelut
§65 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2017 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys 2017
§66 Kevan tiedustelu kiinnostuksesta julkisomisteisen työterveysyhtiön perustamisen selvitystyöhön
§67 Asiakirjahallintoa johtavan viranhaltijan määrääminen sekä arkistonmuodostajan ja rekisterinpitäjän nimeäminen
§68 Tiedoksi merkittävät asiat Päätösluettelo 30.3.-12.4.2018
§69 Muut mahdolliset asiat
§70 Muutoksenhakuohjeet