Liitteet
Asumispalvelujen myöntämisperusteet 1.1.2020 alkaen
Ikäihmisten ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon myöntämisperusteet