Kokousasiat - Hallitus 22/2019 (18.12.2019)

Kokousasia Liitteet
§271 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§272 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§273 Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan valinta CV Heinonen
§274 Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut 2020 Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksut 2020
§275 Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten sekä ikäihmisten toimeksiantosopimussuhteisen perhehoidon hoitopalkkiot 1.1.2020 alkaen
§276 Omaishoidon tuen hoitopalkkiot
§277 Selvitys Etelä-Suomen aluehallintoviraston pyyntöön keskittämisasetusta koskien
§278 Valtuuston 11.11.2019 päätösten toimeenpano
§279 Vastaus valtuustoaloitteeseen ympäristö ja ilmasto-ohjelmaa koskien Aloite ympäristö- ja ilmasto-ohjelman teosta
§280 Tiedoksi merkittävät asiat Viranhaltijapäätökset 2.-13.12.2019
§281 Muut mahdolliset asiat
§282 Seurantaraportti 11/19 Eksote tammi-marraskuu 2019
§283 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa