Kokousasiat - Hallitus 2/2020 (29.1.2020)

Kokousasia Liitteet
§8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§9 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§10 Strategiset linjaukset ja strategian toimeenpano 2019–2023
§11 Operatiivisen päällikön tehtävä
§12 Edustajan nimeäminen SOTEVirtuaalikirjasto Oy:n yhtiökokouksiin
§13 Etelä-Karjalan brändin hyödyntäminen Eksoten viestinnässä ja markkinoinnissa
§14 Tarjouspyynnön hyväksyminen: A2/2020 Uuden strategian johtamis- ja käyttöönottovalmennus
§15 Tarjouspyynnön hyväksyminen: Eksoten lehti-ilmoitusten julkaisu
§16 Tiedoksi merkittävät asiat Viranhaltijapäätökset 13.-24.1.2020
§17 Muut mahdolliset asiat
§18 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa