Kokousasiat - Hallitus 3/2020 (12.2.2020)

Kokousasia Liitteet
§19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§20 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§21 Hallituksen kokousten pöytäkirjanpitäjä
§22 Läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa
§23 Hallituksen puheenjohtajan eronpyyntö Eropyyntö eksoten hallituksen puheenjohtajan tehtävästä
§24 Hallituksen puheenjohtajan ja 1. varapuheenjohtajan valinta
§25 Valtuuston 27.2.2020 asialistan hyväksyminen
§26 Yhteistoimintaneuvottelut, tilannekatsaus
§27 Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä annetun asetuksen muuttamisesta Lausuntopyyntö VM/14883/2019
VN_14883_2019-STM-1 Perustelumuistio VNA erikoissairaanhoidon työnjaon asetuksen muuttamis 433305_30
VNA_muutos 30.12.2019
§28 Vastaus valtuustoaloitteeseen lasten ja nuorten hyvinvoinnin puolesta Valtuustoaloite lasten ja nuorten hyvinvoinnin puolesta
§29 Tiedoksi merkittävät asiat Viranhaltijapäätökset 27.1.-7.2.2020
§30 Muut mahdolliset asiat
§31 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa