Kokousasiat - Hallitus 4/2020 (26.2.2020)

Kokousasia Liitteet
§32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§33 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§34 Päivätoiminnan muutokset talouden tasapainottamiseksi vuonna 2020 - 2021
§35 Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiirin yhteistoimintaneuvottelujen neuvottelutulos
§36 Organisaatiorakenteen päivittäminen Organisaatioehdotus_vastuu- ja tulosalue
§37 Edustajan nimeäminen Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokoukseen
§38 Lausunnon pyytäminen hallitukselta
§39 Vastaus eduskunnan oikeusasiamiehen selvityspyyntöön Eksoten kotihoidon tilanteesta Eksoten toimenpiteet eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätökseen
§40 Päätös kuntalain mukaiseen oikaisuvaatimukseen vakuutusmeklaripalveluja koskevasta hankintapäätöksestä Vakuutusmeklaripalvelujen hankinta
Kuntalain mukainen oikaisuvaatimus Justia Oy
Vastaus
§41 Tarjouspyynnön hyväksyminen: B1/2020 Suun terveydenhuollon tarvikkeet ja tarveaineet
§42 Tiedoksi merkittävät asiat Viranhaltijapäätökset 10.-21.2.2020
§43 Muut mahdolliset asiat
§44 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa