Kokousasiat - Hallitus 5/2020 (11.3.2020)

Kokousasia Liitteet
§45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§46 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§47 Operatiivisen päällikön valinta
§48 12 työsuhteen muuttaminen virkasuhteiksi perhe- ja sosiaalipalvelujen vastuualueella
§49 Kahden erikoistuvan hammaslääkärin viran perustaminen
§50 Vastaus oikaisuvaatimukseen Laptuote-säätiön suorahankintasopimusta koskien Lausunto Eksote
§51 Tekstiilipalvelujen eriyttäminen Saimaan tukipalvelut Oy:n ja Eksoten välisestä puitesopimuksesta Lisälehti muutos puitesopimukseen 20.4.2015
EKSOTE_E-K Pesula luonnos 27.2.2020 final
§52 Strategia- ja tulevaisuusjaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
§53 Eksoten edustajat osakkuusyhtiöiden yhtiökokouksissa
§54 Valtuuston 31.3.2020 asialistan hyväksyminen
§55 Yhteishankintaan liittyminen: Vartiointipalvelut
§56 Tiedoksi merkittävät asiat Viranhaltijapäätökset 24.2.-6.3.2020
§57 Muut mahdolliset asiat
§58 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa