Kokousasiat - Hallitus 6/2020 (25.3.2020)

Kokousasia Liitteet
§59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§60 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§61 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus 2019 Eksote_Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019
§62 Talousarvion käyttösuunnitelma Käyttösuunnitelma 2020
§63 Seurantaraportti 02/2020 Eksote helmikuu 2020
§64 COVID-19 tilannepäivitys
§65 STM:n lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta
§66 Yhteistyön syventäminen LAB-ammattikorkeakoulun kanssa
§67 Eksoten edustajan nimeäminen Meidän IT ja talous Oy:n ja Efetta Oy:n hallituksiin
§68 Meita Oy:n osakkeiden hankinta Selvitysmiesten esitys yhtiön lopputilityksestä 5.11.2019
Vaihtoehto 2 yhtiön lopputilityksestä 5.11.2019
Osakekauppakirja Lpr - Eksote luonnos
§69 Tiedoksi merkittävät asiat Viranhaltijapäätökset 9.-20.3.2020
§70 Muut mahdolliset asiat
§71 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa