Kokousasiat - Hallitus 8/2020 (22.4.2020)

Kokousasia Liitteet
§88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§89 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§90 Talouskatsaus 03/2020 Eksote maaliskuu 2020
§91 Koronavirusepidemiasta johtuva toiminnan sopeuttamistarve ja valtuutus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksoten) yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseen lomautusten toteuttamiseksi
§92 Kirjallinen kysymys Eksoten toimintaa ja hallintoa koskevasta asiasta Kirjallinen kysymys Eksoten toimintaa ja hallintoa koskevasta asiasta
§93 Päätös oikaisuvaatimukseen irtisanomista koskien
§94 Edustajan nimeäminen Sarastia Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 28.4.2020
§95 Edustajan nimeäminen Kuntien Tiera Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 29.4.2020
§96 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin irtautuminen UNA Kaari -hankkeesta
§97 Valtion tuki alueelliseen sote-valmisteluun, Etelä-Karjalan osallistuminen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmaan
§98 Etelä-Karjalan osallistuminen sote-rakenneuudistusrahoitushakuun Joukkuepeliä-hankkeella
§99 Hankintavaltuuksien delegointi COVID-19 epidemian aikana
§100 Hankintapäätös: Perheasioiden sovittelun ja perheneuvonnan hankinta Perheasiain neuvottelukeskuksilta Sopimus perheasioiden sovittelusta Lappeenranta 2020
Sopimus perheasioiden sovittelusta Imatra 2020
Perheneuvonnan palvelukuvaus 2016
palvelukuvaus 31.1.2018 liite § 8 päivitetty 2020
§101 Hankintapäätös: Puhelintoiminnan lisääminen IT-palveluiden palvelusopimukseen
§102 Tarjouspyynnön hyväksyminen: Hautauspalvelut ja vainajien siirtokuljetukset (A4/2020)
§103 Tiedoksi merkittävät asiat
§104 Muut mahdolliset asiat
§105 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa