Kokousasiat - Hallitus 9/2020 (6.5.2020)

Kokousasia Liitteet
§106 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§107 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§108 Asiakasohjaus – Keskitetyn moniammatillisen arvioinnin, päätöksenteon ja asiakkuuksien hallinnan pilotoinnin ja käyttöönoton suunnitelma
§109 Sisäinen tarkastaja, havaintoja riskienhallinnasta
§110 Valtuustoaloite: Tilapäisen valiokunnan asettaminen Valtuustoaloite
§111 Tarjouspyynnön hyväksyminen: EKKS:n A-siiven keskusvälinehuollon LVI-urakka
§112 Hallituksen kokousaikataulu, syksy 2020
§113 Tiedoksi merkittävät asiat Viranhaltijapäätökset 14.4.-29.4.2020
Vastalause, Heltimoinen
§114 Muut mahdolliset asiat
§115 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa