Kokousasiat - Hallitus 11/2020 (20.5.2020)

Kokousasia Liitteet
§116 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§117 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§118 Talouskatsaus 04/2020 Eksote huhtikuu 2020
§119 Kuntien vuoden 2019 laskennallisten perusteiden mukaisten osuuksien vahvistaminen 2019 laskennallisten osuuksien vahvistaminen
§120 Jäsenkuntien lausunnot Eksoten strategisiin linjauksiin Kh 20.4.2020 § 74
Lprn kaupunginvaltuuston pöytäkirjan ote 27.4.2020 § 26 Lausunto Eksotelle
Ruokolahden kunnan lausunto Eksoten strategiasta
Savitaipaleen kunnan lausunto eksoten strategiasta ja sen toimeenpanosta 2019-2023
Luumäki Khall 11.5.2020 § 85
Pöytäkirjanote KH 11.5.2020
Parikkalan kunnan lausunto
Kuntien lausunnot Strategiset linjaukset -dokumenttiin
Taipalsaaren kunnan lausunto
Strategiset linjaukset ja strategian toimeenpano vuosina 2019 -2023
Strategiset linjaukset, päivitys 20.5.2020
§121 Osakkuus- ja tytäryhteisöjen raportointi: Etelä-Karjalan Sairaalaparkki Oy
§122 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivittäminen Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2019/2020-2023
Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2016-2018
§123 Tilintarkastuspöytäkirja 2019 Tilintarkastuspöytäkirja 2019
§124 Valtuuston 16.6.2020 asialistan hyväksyminen
§125 Valtuustoaloite: Tilapäisen valiokunnan asettaminen Valtuustoaloite
§126 Valtuustoaloite: ympäristö- ja ilmasto-ohjelma Eksoten ympäristö- ja ilmasto-ohjelma kysely tammikuu 2020
Aloite ympäristö- ja ilmasto-ohjelman teosta
§127 Eksoten, Savitaipaleen kunnan ja Mehiläisen yhteistyösopimusten raukeaminen 11.5.20 Yhteisymmärrys sopimuksen raukeamisesta
§128 Eksoten ohje toimielinten sähköisiin kokouksiin Toimielinten sähköisten kokousten ohje
§129 Tarjouspyynnön hyväksyminen: Etelä-Karjalan keskussairaalan päivystyksen lääkäripalvelut
§130 HUS yhteishankintaan osallistuminen: Ommelaineet, hemostaatit, ligeerausinstrumentit
§131 Tiedoksi merkittävät asiat Viranhaltijapäätökset 4.-15.5.2020
§132 Muut mahdolliset asiat
§133 Muutoksenhakuohjeet