Liitteet
11.5.20 Yhteisymmärrys sopimuksen raukeamisesta