Kokousasiat - Hallitus 12/2020 (3.6.2020)

Kokousasia Liitteet
§134 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§135 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§136 Osakkuus- ja tytäryhteisöjen raportointi: Meidän IT ja talous Oy
§137 Osakkuus- ja tytäryhteisöjen raportointi: Saimaan Tukipalvelut Oy
§138 Koronavirusepidemiasta johtuva toiminnan sopeuttamistarve, yhteistoimintaneuvottelujen lopettaminen
§139 Tutkimus- ja kuntoutusyksikön perustaminen Tutkimus- ja kuntoutusyksikkö, toimintakulut
§140 Hallituksen kokousten pöytäkirjanpitäjä
§141 Laadunhallinnan- sekä potilas-/asiakasturvallisuussuunnitelman päivittäminen Laadunhallinnan- sekä potilas-asiakasturvallisuussuunnitelma 2020
§142 Riskienhallintasuunnitelman käsittely hallituksen kokouksissa
§143 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2019 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys 2019
§144 Työtä - Etelä-Karjalan osatyökykyisten työkykyohjelma 2020-2022
§145 Päätös korvauspäätöstä koskevaan oikaisuvaatimukseen Oikaisuvaatimus
§146 Valtuuston 27.2.2020 päätösten täytäntöönpano
§147 Omistajaohjausasia/ Etelä-Karjalan Pesula Oy Salainen Julkisuuslaki 24§, 20- kohta liikesalaisuus
§148 Tarjouspyynnön hyväksyminen: Kardiologian erikoislääkäripalvelut, A7/2020
§149 Tarjouspyynnön hyväksyminen: Lastensuojelun sijaishuolto A8/2020
§150 HUS yhteishankintaan liittyminen: Silmäsairauksien tarvikkeet
§151 Tiedoksi merkittävät asiat Hankekatsaus 2019_27.5.20
Viranhaltijapäätökset 18.-29.5.2020
§152 Muut mahdolliset asiat
§153 Arviointikertomuksen 2019 oikaisut Korjausvaatimus Arviointikertomukseen 2019
§154 Muutoksenhakuohjeet