Kokousasiat - Hallitus 13/2020 (17.6.2020)

Kokousasia Liitteet
§155 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§156 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§157 Talouskatsaus 5/2020 Eksote toukokuu 2020
§158 Ensihoidon palvelutasopäätös vuodelle 2020 Ensihoidon palvelutasoesitys 10.6.2020
Ensihoidon palvelusuunnitelma 10.6.2020
Eksote riskialueluokitus 2020
§159 Hallituksen selvitykset valtuustolle arviointikertomuksen 2019 johdosta
§160 Hallintosäännön päivittäminen Hallintosäännön päivitys 0620
§161 Vastaus kuntalaisen aloitteeseen ilmaisesta puutiaisaivokuumerokotuksesta Aloite ilmaisesta rokotteesta
§162 Riskienhallintasuunnitelman päivitys Riskienhallintasuunnitelma 9.6.2020
§163 Valtuuston 28.4.2020 päätösten täytäntöönpano
§164 Valtuuston 2.7.2020 asialistan hyväksyminen
§165 Päätös oikaisuvaatimukseen irtisanomista koskien
§166 Henkilöstöhallinnon raportoinnin kehittäminen
§167 Silmätautien poliklinikkapalvelujen tuottamista koskevan sopimuksen tarkentaminen
§168 Hankintapäätös: Option käyttöönotto asumispalvelujen, vanhainkotien ja perusterveydenhuollon vuodeosastojen lääkäripalveluissa
§169 Tarjouspyynnön hyväksyminen: EKKS:n E-siiven leikkausosaston LVIAS-urakka
§170 Tarjouspyynnön hyväksyminen: Hammashuollon hoitokoneyksiköiden ja pienlaitteiden huolto- ja vikakorjauspalvelu
§171 Tarjouspyynnön hyväksyminen: A12/2020 Suun terveydenhuollon ostopalvelut
§172 Tarjouspyynnön hyväksyminen: Vakuutusturvan hankinta
§173 Tarjouspyynnön hyväksyminen: Eksoten mainostoimistopalvelut
§174 Yhteishankintaan liittyminen: Suun terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmäpalvelu
§175 Hansel Oy:n yhteishankintaan liittyminen – Kotimaan majoituspalvelut
§176 Tiedoksi merkittävät asiat Viranhaltijapäätökset 1.-12.6.2020
§177 Muut mahdolliset asiat
§178 Valtuuston 18.12.2019 päätösten täytäntöönpano
§179 Valtuus tehdä johdannaissopimuksia ja ottaa talousarviolainaa vuonna 2020
§180 Lainavaltuudet maksuvalmiuden turvaamiseksi vuonna 2020
§181 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa