Kokousasiat - Hallitus 14/2020 (12.8.2020)

Kokousasia Liitteet
§182 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§183 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§184 Talouskatsaus 6/2020 Eksote kesäkuu 2020
§185 Puolivuotisraportti 2020 Eksote_Puolivuotisraportti_2020
§186 Lausuntopyyntö Etelä-Karjalan pelastustoimen palvelutasopäätöksen päivittämisestä vuosille 2021 - 2025 Lausuntopyyntö
Pöytäkirjaote Etelä-Karjalan pelastuslautakunta 27.5.2020 §18
§187 Läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa
§188 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, valtuustoaloite tilapäisen valiokunnan asettamisesta Lausuntopyyntö, Itä-Suomen hallinto-oikeus 01616/20/2299
Täydennys, Itä-Suomen hallinto-oikeus 01616/20/2299
Selvitys hallinto-oikeudelle
§189 Vuokrasopimuksen hyväksyminen: Mansikkalan koulukeskus vuokrasopimusluonnos
§190 Kehitysvammaisten erityishuollon johtoryhmän kokoonpanon ja erityishuoltopiirin johtajan sijaisen nimeäminen
§191 Omistajaohjausasia: Etelä-Karjalan Pesula Oy
§192 Suorahankinta: Oikomishoidon erikoishammaslääkäripalvelut
§193 Tarjouspyynnön hyväksyminen: Hemodialyysihoitopaketit dialyysiyksikköön
§194 Tarjouspyynnön hyväksyminen: kiireettömät henkilökuljetukset ja tietyt tavarakuljetukset Eksoten asiakkaille
§195 Tiedoksi merkittävät asiat Viranhaltijapäätökset 24.7.-7.8.2020
§196 Muut mahdolliset asiat
§197 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa