Kokousasiat - Hallitus 15/2020 (2.9.2020)

Kokousasia Liitteet
§198 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§199 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§200 Päivätoiminnan muutokset Ennakkovaikutusten arviointi
§201 Eksoten eettisten toimintatapojen hyväksyminen Eettiset toimintatavat
§202 Eksoten palkkausjärjestelmää koskevan riidan sovintoesityksen hyväksyminen Pöytäkirjanote, Lappeenrannan kaupunginhallitus 24.8.2020
Pöytäkirjanote, Luumäen kunnanhallitus 24.8.2020
Pöytäkirjanote, Taipalsaaren kunnanhallitus 19.8.2020
Lausunto, Rautjärven kunta
Pöytäkirjanote, Ruokolahden kunnanhallitus 24.8.2020
Pöytäkirjanote, Imatran kaupunginahllitus 24.8.2020
Pöytäkirjanote, Lemin kunnanhallitus 24.8.2020
Parikkalan kunnan lausunto
Lausunto Eksoten palkkausjärjestelmää koskevan riidan sovintoesityksestä
§203 Teknisen päällikön viran perustaminen
§204 Talouskatsaus 7/2020 Eksote heinäkuu 2020
§205 Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan valinta, eron myöntäminen jäsen Juha Jormakalle ja uuden jäsenen valinta Eroilmoitus
Eroilmoitus. saapunut 11.6.2020
Pöytäkirjaote Kaupunginvaltuusto 5{2}2020 §57
§206 Valtuuston 10.9.2020 asialistan hyväksyminen
§207 Valtuuston 16.6.2020 päätösten täytäntöönpano
§208 Valtuuston 2.7.2020 päätösten täytäntöönpano
§209 Hankintapäätös: ortopediset leikkaus-, polikliiniset ja päivystyspalvelut
§210 Tarjouspyynnön hyväksyminen: Vammaispalvelulain mukaiset asunnon muutostyöt
§211 HUS yhteishankintaan liittyminen: Pikatestit
§212 HUS yhteishankintaan liittyminen: Haavanhoidon tarvikkeet
§213 Tiedoksi merkittävät asiat Viranhaltijapäätökset 10.-28.8.2020
§214 Muut mahdolliset asiat
§215 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa