Kokousasiat - Hallitus 16/2020 (23.9.2020)

Kokousasia Liitteet
§216 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§217 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§218 Sisäisen tarkastuksen ajankohtaiset asiat
§219 Talouskatsaus 8/2020 Eksote elokuu 2020
§220 STM:n, sisäministeriön ja VM:n lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi Hallitukselle 23.9.2020_Eksoten lausunto
§221 Tartuntatautilain 58 § mukainen päätösvallan delegointi
§222 Toimitusjohtajan hankintavaltuuksien tarkistaminen
§223 Tarjouspyynnön hyväksyminen: Erikoislääkäripalvelut
§224 Tiedoksi merkittävät asiat Viranhaltijapäätökset 31.8.-18.9.2020
§225 Muut mahdolliset asiat
§226 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa