Kokousasiat - Hallitus 17/2020 (14.10.2020)

Kokousasia Liitteet
§227 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§228 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§229 Strategian toimeenpano ja kehittäminen Strategian toimeenpano ja sote-uudistuksen edistämisen hankkeet
§230 Hallituksen kokousaikataulu kevät 2021
§231 Päätös oikaisuvaatimukseen irtisanomista koskien (JulkL 24.1 § 18 kohta)
§232 Tarjouspyynnön hyväksyminen: Medisiinisen etupäivystyslääkärin palvelut A15/2020
§233 Tarjouspyynnön hyväksyminen: Potilasvakuutuksen hankinta
§234 Tiedoksi merkittävät asiat Viranhaltijapäätökset 21.9.-9.10.2020
§235 Muut mahdolliset asiat
§236 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa