Kokousasiat - Hallitus 10/2018 (16.5.2018)

Kokousasia Liitteet
§78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§79 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§80 Tytär- ja osakkuusyhteisöjen raportointi: Saimaan Tukipalvelut Oy
§81 Tytär- ja osakkuusyhteisöjen raportointi: Etelä-Karjalan Työkunto Oy
§82 Ensihoidon palvelutasopäätös Palvelutasopäätösesitys 2018-
§83 Hyvinvointiraportti vuodelta 2017 Hyvinvointikertomus vuosiraportti 2017
§84 Edustajan nimeäminen Labquality Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 29.5.2018
§85 Tiedoksi merkittävät asiat Päätösluettelo 27.4.-10.5.2018
§86 Muut mahdolliset asiat
§87 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa