Kokousasiat - Hallitus 18/2020 (28.10.2020)

Kokousasia Liitteet
§237 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§238 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§239 Talouskatsaus 9/2020 Eksote syyskuu 2020
§240 Tutkintapyynnön tekeminen poliisille Eksoten palkka-asiaan liittyen
§241 Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2023 Eksote talouden sopeuttaminen 2020-2023
§242 Valtuuston 10.9.2020 päätösten täytäntöönpano
§243 Valtuuston 19.11.2020 kokouksen asialistan hyväksyminen
§244 Tarjouspyynnön hyväksyminen: Päihdelääkäripalvelut
§245 Tiedoksi merkittävät asiat Viranhaltijapäätökset 12.-23.10.2020
§246 Muut mahdolliset asiat
§247 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa