Kokousasiat - Hallitus 19/2020 (11.11.2020)

Kokousasia Liitteet
§248 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§249 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§250 Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2023 Eksote - sairaalakiinteistön yhtiöittäminen, BDO Oy
Lausuntopyyntö jäsenkunnille toimenpiteistä Eksoten palkkakiistan ratkaisun taloudellisten vaikutust
Jäsenkuntaosuudet TA2021-TS2023
§251 Muutos valtuuteen nostaa pitkäaikaista tai lyhytaikaista lainaa sekä muuttaa kuntatodistusohjelman limiitin määrää
§252 Valtuuston 19.11.2020 kokouksen asialistan hyväksyminen
§253 Riskikartoitus
§254 Hankehakemus: Kotona Asumista Rohkeasti ja Itsenäisesti Teknologian Avulla (KARITA)
§255 Savitaipaleen uuden hyvinvointiaseman vuokrasopimus Hyvinvointiaseman vuokrasopimusluonnos
§256 Hankintapäätös: TerveysLifecare versiopäivitys, vuosijulkaisu 2020
§257 Tiedoksi merkittävät asiat Viranhaltijapäätöset 26.10.-6.11.2020
§258 Muut mahdolliset asiat
§259 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa