Kokousasiat - Hallitus 20/2020 (25.11.2020)

Kokousasia Liitteet
§260 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§261 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§262 Sisäisen tarkastuksen ajankohtaiset asiat
§263 Talouskatsaus 10/2020 Eksote lokakuu 2020
§264 Talousarvion 2020 muuttaminen Muutettu talousarvio 2020
§265 Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2023 Eksote talousarviokirja_2021
Jäsenkuntien maksuosuudet
Lausuntopyyntö jäsenkunnille 25.11.2020
Pöytäkirjanote, Lappeenrannan kaupunginhallitus
Pöytäkirjanote, Ruokolahden kunnanhallitus
Liite_1_Luumäen lausunto Eksotelle
Pöytäkirjanote, Taipalsaaren kunnanhallitus
Pöytäkirjanote, Savitaipaleen kunnanvaltuusto
Lausunto, Lemin kunnanhallitus
§266 Valtuus tehdä johdannaissopimuksia ja ottaa talousarviolainaa vuonna 2021
§267 Lainavaltuudet maksuvalmiuden turvaamiseksi vuonna 2021
§268 Hallintosäännön päivittäminen Hallintosäännön päivitys 1220
§269 Tarkastuslautakunnan selvityspyyntö kiinteistöjen yhtiöittämisestä
§270 Asiakaspalvelukeskuksen perustaminen ja kehittäminen
§271 LABSOTE yhteistyömallin hyväksyminen LABSOTE_yhteinen uusi toimintamalli
§272 Valtuuston 17.12.2020 kokouksen asialistan hyväksyminen
§273 Edustajan nimeäminen Sarastian neuvottelukunnan kokoukseen 2.12.2020
§274 Oikaisuvaatimus viran täyttämisestä (JulkL 24.1 § 32 kohta)
§275 Tarjouspyynnön hyväksyminen: Kuntoutuksen lääkäripalvelut
§276 Tarjouspyynnön hyväksyminen: Lastensuojelun tehostetun perhetyön hankinta
§277 Tarjouspyynnön hyväksyminen: Kuulon kuntoutuspalvelut
§278 Maakunnallisiin yhteishankintoihin liittyminen vuonna 2021
§279 Tiedoksi merkittävät asiat Viranhaltijapäätökset 9.-23.11.2020
§280 Muut mahdolliset asiat
§281 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa