Kokousasiat - Hallitus 22/2020 (16.12.2020)

Kokousasia Liitteet
§290 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§291 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§292 Talouskatsaus 11/20, alustava alustava ilman koko ennustetta Eksote marraskuu 2020
§293 Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut 2021 Asiakasmaksut 2021_luonnos_08122020_
§294 Omaishoidon tuen hoitopalkkio 2021
§295 Erikoissairaanhoidon ja lääkehuoltokeskuksen suoritehinnasto 2021 Erikoissairaanhoidon hinnasto 2021
Lääkehuoltokeskuksen hinnasto 2021
§296 Saimaan Tukipalvelut Oy:n osakassopimuksen uusiminen ja yhtiöjärjestyksen päivittäminen Voimassa oleva yhtiöjärjestys
Voimassa oleva osakassopimus
Päivitetty yhtiöjärjestys luonnos 30.11.2020
Uusittu osakassopimus luonnos 30.11.2020
§297 Omistajaohjausasia, Efetta Oy, salainen, Julkisuuslaki 24 §, 20- kohta liikesalaisuus
§298 Tiedoksi merkittävät asiat Viranhaltijapäätökset 7.-11.12.2020
§299 Muut mahdolliset asiat
§300 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa