Kokousasiat - Hallitus 16/2018 (12.9.2018)

Kokousasia Liitteet
§137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§138 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§139 STM:n lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuista Lausuntoluonnos asiakasmaksulakiluonnoksesta
§140 Lausunto ja selvitys Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotihoidosta Saapunut selvityspyyntö
Lausunto ja selvitys kotihoidosta AVlle
Liite 1Kotihoidon asiakkaiden suunnitellut ja toteutuneet palveluajat
Liite 2 Kotihoidon työntekijöiden välittömän työajan tavoite
Liite 4 Kotihoidon Haipro-raportti ajalta 1.1.2018 – 30.6.2018
Liite 5 Kotihoidon palvelua koskevien muistutusten ja muiden epäkohtia koskevien palautteiden määrä
Liite 6 Luettelo kotihoidon palvelusta vastaavista viranhaltijoista
Liite 7 Selvitys Eksoten kotihoidon tilanteesta ja riittävyydestä 20.3.2018
§141 Saita Oy:n, Siun Talous Oy:n ja Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus Oy:n yhteisten yhtiöiden osakassopimusten hyväksyminen Outhouse Oy yhtiöjärjestysluonnos
Outhouse osakassopimusluonnos
Inhouse Oy yhtiöjärjestysluonnos
Inhouse Oy osakassopimusluonnos
§142 HUS-yhteishankintaan liittyminen: Laparoskopiatarvikkeet
§143 Tarjouspyynnön hyväksyminen: Vammaisten lasten ja nuorten lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen ja kotipalvelu
§144 Tiedoksi merkittävät asiat Tilintarkastuspöytäkirja
Saapunut kirje Super ry
Päätösluettelo 25.8.-7.9.2018
STM tiedote valtakunnallisista apuvälineiden luovutusperusteista
§145 Muut mahdolliset asiat
§146 HUS-yhteishankintaan liittyminen: OT-murtumanhoitovälineet
§147 Selvitys kiireettömien henkilökuljetusten toteutumisesta ja edellytyksistä purkaa niitä koskevat sopimukset
§148 Muutoksenhakuohjeet