Kokousasiat - Hallitus 18/2018 (10.10.2018)

Kokousasia Liitteet
§160 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§161 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§162 Strategia ja palveluverkon valmistelun lähtökohdat
§163 Talousarvion 2019 valmistelu
§164 Henkilökohtaisen budjetoinnin toimintaohjeen hyväksyminen Henkilökohtaisen budjetin palveluseterin toimintaohje liitteineen
§165 Tarjouspyyntöjen hyväksyminen: Ikääntyneiden palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen
§166 Tiedoksi merkittävät asiat Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen ohje päivitys 10.2018
Lapsivaikutusarviointikoulutukset marraskuussa_kutsu
Viranhaltijapäätökset 24.9.-5.10.2018
§167 Muut mahdolliset asiat
§168 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa