Eksote - Kokousasiakirjat - Valtuusto

Vuosi 2020 Asiakirja Liitteet
28.4.2020 Pöytäkirja Kirjallinen kysymys Eksoten toimintaa ja hallintoa koskevasta asiasta
Tutkinnan päätös
Eksoten lausunto 24.3.2020
Hyvinvointikertomus vuosiraportti 2019
Hallintosääntöluonnos 2.4.2020
Valtuuston ääniluettelo 14.4.2020
27.2.2020 Pöytäkirja Valtuuston ääniluettelo 27.2.2020
Valtuustoaloite lasten ja nuorten hyvinvoinnin puolesta
Eropyyntö eksoten hallituksen puheenjohtajan tehtävästä
Vuosi 2019
18.12.2019 Pöytäkirja Valtuustoaloite
Eksote talousarviokirja 2020
Valtuuston ääniluettelo 4.12.2019
11.11.2019 Pöytäkirja Hankekatsaus vuosi 2018
Eksoten tarkastuslautakunnan arvioinnin väliraportti 2019
Valtuustoaloite
Valtuuston ääniluettelo 28.10.2019
Kysymys 1 selvitys Strategian valmistelu 2019 - 2022
Kysymys 1 liite Yhteenveto asukkaiden äänestä_luonnos
Kysymys 1 liite Etelä-Karjalan maakuntahallinnon kokonaiskuvaus
Kysymys 2 selvitys kotihoidon ongelmien ratkaisemisesta
Kysymys 2 liite selvitykseen kotihoidon ongelmien ratkaisemisesta
Kysymys 3 selvitys potilasturvallisuuden tulevaisuudesta Eksotessa
Kysymys 4 selvitys akuuttisairaalan toiminnasta ruuhkatilanteessa
Kysymys 5 selvitys Eksoten ulkoistettujen palvelujen valvonnasta
Eksote sidonnaisuudet v.4
12.6.2019 Pöytäkirja Tilintarkastuskertomus 2018
Eksote_Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018 Allekirjoituksilla
Eksote Arviointikertomus 2018
CV+Timo+Saksela+10032019
Hallintosääntö 13.6.2019 alkaen luonnos 1.0
Eksote Hyvinvointikertomus vuosittainen raportti 05.2019 (laaja)
Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 05.2018 vihko (05.2019)
Valtuuston ääniluettelo 12.6.2019
8.5.2019 Pöytäkirja Strategiset linjaukset Eksotessa 2019 - 2023 luonnos 17.4.2019
Muutosesitys
Ääniluettelo ja äänilaskuri äänestys 1
Ääniluettelo ja äänilaskuri äänestys 2
Valtuuston ääniluettelo 8.5.2019
Saapunut aloite
Hallintosääntöluonnos 1.6.2019 alkaen 1.0
Vuosi 2018
19.12.2018 Pöytäkirja Sidonnaisuudet, muutokset ja lisäykset 09_2018
Eksote talousarviokirja 2019
ICT-selvitys
Valtuustomittarit, mittarikortit
Ikääntyneiden asumispalvelujen ulkoistamisstrategia 17.8.2018
Arviointikertomus 2017
Valtuuston ääniluettelo 19.12.2018
13.6.2018 Pöytäkirja Arviointikertomus 2017
Ennuste 2018 palkankorotukset huomioitu ja jäsenkuntien maksuosuudet
Eksote_Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017
Hyvinvointikertomuksen raportointi 2017
Valtuuston ääniluettelo
Tilintarkastuskertomus 2017