Eksote - Kokousasiakirjat - Henkilöstöjaosto

Vuosi 2020 Asiakirja Liitteet
25.6.2020 Pöytäkirja
27.2.2020 Pöytäkirja Organisaatioehdotus_vastuu- ja tulosalue
30.1.2020 Pöytäkirja
Vuosi 2019
19.12.2019 Pöytäkirja Paikallinen virkaehtosopimusluonnos YLE - lääkäripäivystys
28.11.2019 Pöytäkirja
31.10.2019 Pöytäkirja Paikallinen virka- ja työehtosopimus Tehostetun kotisairaanhoidon työajasta
Paikallinen virka- ja työehtosopimus 12 tunnin työvuoroista (määräaikainen pilotti), voimassa 1.5.20
Paikallinen virka- ja työehtosopimus arkipyhävapaan antamisesta jaksotyöajassa
26.9.2019 Pöytäkirja
19.6.2019 Pöytäkirja Paikallinen virkaehtosopimus yleislääkärivarallaolosta ja -päivystyskorvauksista LUONNOS
23.5.2019 Pöytäkirja Paikallinen virka- ja työehtosopimusluonnos JUKOn luottamusmiesten määrä ja ajankäyttö 1.8.2019-31.7
25.4.2019 Pöytäkirja
28.2.2019 Pöytäkirja
31.1.2019 Pöytäkirja Paikallinen virkaehtosopimus perusterveydenhuollon päivystyskorvauksista ja päivystysringistä 1.2.20
Paikallinen virkaehtosopimus sairaalapäivystyskorvauksista 1.3.2019-31.3.2020
Vuosi 2018
20.12.2018 Pöytäkirja Sopimusluonnos pth päivystyskorvauksista
Paikallinen virkaehtosopimus sairaalapäivystyskorvauksista
Paikallinen virkaehtosopimus gastrokirurgien päivystysringistä
29.11.2018 Pöytäkirja Työaikapankki, paikallinen virka- ja työehtosopimus (31.12.2018 alk,)
Paikallinen virkaehtosopimus keskeytyspäivän vaikutuksesta lääkärien säännöllisen työajan lyhennykse
Paikallinen virka- ja työehtosopimus ensihoidon työajasta
25.10.2018 Pöytäkirja
27.9.2018 Pöytäkirja Sairaalalääkäreiden rekrytointisopimuksen irtisanominen
30.8.2018 Pöytäkirja
20.6.2018 Pöytäkirja Paikallinen virka- ja työehtosopimus; Liukuva työaika TS
Paikallinen sopimus; Liukuva työaika 30.4.2014
Paikallinen virkaehtosopimus gastrokirurgien päivystysringistä
Sopimusluonnos pth päivystyskorvauksista
31.5.2018 Pöytäkirja Paikallinen sopimus Tehostetun kotisairaanhoidon työajasta
KTn yleiskirje 11 2018
Infektioturvallisuuskyselylomake
26.4.2018 Pöytäkirja Paikallinen sopimus Tehyn luottamusmiesjärjestelmästä 1.5.2018-31.12.2021
Paikallinen virka- ja työehtosopimus 12 tunnin työvuoroista (määräaikainen pilotti) 1.5.2018-22.12.2
29.3.2018 Pöytäkirja Paikallinen virka- ja työehtosopimus 12 tunnin työvuoroista (2.4.-30.4.2018)
Päätös virkavalinnasta