Kokousasiat - Henkilöstöjaosto 9/2018 (29.11.2018)

Kokousasia Liitteet
§54 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§55 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§56 Lääkäreiden rekrytointisopimuksen irtisanominen
§57 Paikallinen virkaehtosopimus keskeytyspäivän vaikutuksesta lääkärien säännöllisen työajan lyhennykseen Paikallinen virkaehtosopimus keskeytyspäivän vaikutuksesta lääkärien säännöllisen työajan lyhennykse
§58 Paikallinen virka- ja työehtosopimus ensihoidon työajasta Paikallinen virka- ja työehtosopimus ensihoidon työajasta
§59 Paikallinen virka- ja työehtosopimus työaikapankista Työaikapankki, paikallinen virka- ja työehtosopimus (31.12.2018 alk,)
§60 Osittaisen virkavapaan myöntäminen
§61 Tiedoksi merkittävät asiat
§62 Muut mahdolliset asiat
§63 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa