Kokousasiat - Henkilöstöjaosto 1/2019 (31.1.2019)

Kokousasia Liitteet
§1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§3 Paikallinen virkaehtosopimus perusterveydenhuollon päivystyskorvauksista ja päivystysringistä 1.2.2019-31.3.2020 Paikallinen virkaehtosopimus perusterveydenhuollon päivystyskorvauksista ja päivystysringistä 1.2.20
§4 Paikallinen virkaehtosopimus lääkärisopimuksen mukaisen varsinaisen työpaikkapäivystyksen jälkeisen päivän korvauksesta 1.3.2019-31.3.2020 Paikallinen virkaehtosopimus sairaalapäivystyskorvauksista 1.3.2019-31.3.2020
§5 Osittaisen virkavapaan myöntäminen
§6 Tiedoksi merkittävät asiat
§7 Muut mahdolliset asiat
§8 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa