Kokousasiat - Henkilöstöjaosto 3/2019 (25.4.2019)

Kokousasia Liitteet
§16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§17 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§18 Osittaisen virkavapaan myöntäminen 1.7.-31.12.2019
§19 Tiedoksi merkittävät asiat
§20 Muut mahdolliset asiat
§21 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa