Kokousasiat - Henkilöstöjaosto 4/2019 (23.5.2019)

Kokousasia Liitteet
§22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§23 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§24 Paikallinen virka- ja työehtosopimus, JUKOn luottamusmiesten määrä ja ajankäyttö 1.8.2019-31.7.2022 Paikallinen virka- ja työehtosopimusluonnos JUKOn luottamusmiesten määrä ja ajankäyttö 1.8.2019-31.7
§25 Tiedoksi merkittävät asiat
§26 Muut mahdolliset asiat
§27 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa